Здравствуйте! В этом уроке мы с вами поближе познакомимся со вторым склонением. Но начнём мы с чтения.

Ответы на упражнения 26 урока:

1. 1) вулиці; 2) каві; 3) машині; 4) школі; 5) шафі; 6) квартирі; 7) землі; 8) станції; 9) аудиторії; 10) світлині.

2. 1) книжку; 2) статтею; 3) дружиною; 4) рукою; 5) обіцянкам; 6) сосні; 7) вечерю; 8) неділю; 9) воді; 10) бабусі.

3. зірці, дочці, Ользі, Солосі, ланці, бібліотеці, книжці, сторінці, колезі, школярці, подрузі.

4. 1) Празі; 2) Марійці; 3) канапці; 4) квітці; 5) жінці.

Слушаем и читаем наш рассказ о работе почты, после него будут упражнения по тексту.

На пошті

Сьогодні мама попросила мене отримати на пошті бандероль від бабусі. Листоноша приніс повідомлення на нашу адресу вже кілька днів тому, а піти на пошту ані в мене, ані в батьків часу не було. Я взяв повідомлення і вийшов з дому. Погода була прекрасна. Наше поштове відділення знаходиться недалеко, тому я вирішив прогулятися й піти пішки.
— Перепрошую, в якому вікні я можу отримати бандероль? — запитав я в поштарки.
— У другому залі третє вікно — відповіла вона.
— Молодий чоловіче, зачекайте хвильку, мені треба відповісти на дзвінок, — сказала молоденька працівниця у третьому вікні, коли я звернувся до неї.
Я присів на стілець і почав розглядати пошту і людей, що були в залі. Біля другого вікна стояла невеличка черга, щоб оплатити рахунки за послуги телефонного зв’язку. В четвертому вікні приймали телеграми та рекомендовані листи, а в п’ятому — грошові перекази.У першому вікні продавали конверти й листівки. Зараз рідко хто листується поштою, але у бабусі немає Інтернету. Тому я вирішив відправити їй листівку з подякою, встав і підійшов до віконця.
— Вам щось потрібно, юначе? — запитала мене поштарка.
— Так, будь ласка цю листівку і марку.
— А листівку будете відправляти по країні чи за кордон?
— За кордон. Скільки з мене? — запитав я.
— Хлопче! Хто хотів отримати бандероль? Проходьте будь ласка — почулося з третього вікна.
Я швидко розрахувався, подякував і пішов по бандероль. Бабуся надіслала смачні гостинці, а ще — в’язані шкарпетки для мене і татка. Я сів за стіл, написав адресу й подяку бабусі та кинув листівку в скриньку для відправлень: так швидше дійде.
Повертаючись через перший зал, я побачив оголошення про передплату на газети та журнали на наступний рік і згадав, що хотів передплатити деякі видання. Я погортав каталог, подивився на ціни і подумав, що треба порадитися з батьками.
В доброму настрої я повертався додому.

Новые слова:

отримати — получить
пошта — почта
листоноша — почтальон
повідомлення — уведомление, сообщение, СМС
адреса — адрес
ані … , ані … — ни … , ни …
поштове відділення — почтовое отделение
піти пішки — пойти пешком
поштарка — сотрудница почты
відповісти на дзвінок — ответить на звонок
працівниця — работница
черга — очередь
оплатити рахунок — оплатить счёт
послуга — услуга
телефонний зв’язок — телефонная связь
приймати телеграми — принимать телеграммы
рекомендований лист — заказное письмо
грошовий переказ — денежный перевод
листівка — открытка
листуватися — переписываться
відправити — отправить
Вам щось потрібно? — Вам что-то нужно?
по країні — по стране
за кордон — за границу
в’язані шкарпетки — вязанные носки
скринька для відправлень — ящик для отправлений
дійти — дойти
оголошення — объявление
передплата — предоплата, подписка
передплатити — подписаться
наступний рік — следующий год
видання — издания
погортати каталог — полистать каталог
порадитися з батьками — посоветоваться с родителями

Упражнения к тексту:

1. Ответьте на вопросы:

1) Чому мама  попросила Андрія піти на пошту?
2) Хто приніс повідомлення?
3) Чому ані Андрій, ані батьки не пішли на пошту відразу?
4) Чи далеко знаходиться пошта?
5) В якому вікні видають бандеролі?
6) Чи Андрій отримує посилку одразу?
7) Що робить Андрій, поки поштарка розмовляє по телефону?
8) Що можна оплатити на пошті?
9) Що надіслала бабуся Андрію?
10) Як можна відправити листівку?
11) Чи передплачує Андрій періодичні видання?

2. Переведите на украинский:

1) Вчера почтальон принёс нам уведомление о посылке. 2) Мне нужно отправить письмо по адресу брата. 3) Я хочу купить конверт и марку для отправления за границу. 4) Мне нужно ответить на звонок. 5) Где находится ваше почтовое отделение? 6) На почте можно оплатить счета за услуги телефонной связи. 7) У вас можно подписаться на газеты? 8) Мама отправила меня в магазин за хлебом. 9) На носке брата была большая дырка. 10) Я отправляю денежный перевод.

(Лесная Г.М. Учебник украинского языка)

ВТОРОЕ СКЛОНЕНИЕ

Нам еще нужно поработать со склонениями. Сегодня начинаем второе, оно самое объёмное сложное, поэтому сосредоточьтесь, два дня будем плотно разбираться с этим.

Ко второму склонению относятся:

а) существительные мужского рода с нулевым окончанием и окончанием -о;
б) существительные среднего рода с окончаниями -о, -е, -я (кроме тех, у которых при склонении появляются суффиксы -ат-, -ят-, -ен).

Твёрдая группа:
а) существительные мужского рода с нулевым окончанием и твёрдым конечным согласным основы (кроме шипящих): брат, син, студент;
в) существительные с окончанием -о: тато, батько, Павло, Сашко.

Мягкая группа:
существительные с нулевым окончанием и мягким конечным согласным основы: хлопець, день, вересень, Василь, Сергій, гай.

Смешанная группа:
существительные с нулевым окончанием и шипящим конечным основы: дощ, хрущ, читач, вуж, товарищ, Кайдаш.

Образец склонения:

%d1%96%d1%96_vidmina

Здесь есть ряд особенностей:

Родительный падеж: может быть два окончания, -а и -у.
Одушевлённые существительные всегда идут с -а.
Неодушевлённые: конкретные понятия и явления идут с -а, абстрактные с -у: дуба, хліба, зошита; снігу, образу, поверху. Но это надо проверять по словарю, т.к. границы очень тонкие. Я люблю вот этот словарик: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/

Дательный падеж: окончания — ові и -у.
Большинство существительніх мужского рода могут получать оба окончания: батькові — батьку, дубові — дубу, Петрові — Петру.
Исключение: существительные на -ів, (-їв), -ов, -ев, -ин, -ін (-їн), у них может біть только -у: Львів — Львову, Київ — Києву, Псков — Пскову, Пирятин — Пирятину.
Для людей более приоритетная форма — ові

Винительный падеж: у одушевлённых существительных твёрдой группы будет окончание -а, у неодушевлённых — нулевое (совпадает с именительным): козака, дуб, батька.

Предложный падеж: окончания -ові, -у, -і.
-ові употребляется только с одушевлёнными

У тех одушевлённых существительных, которые обозначают людей, есть параллельное окончание -у: при батькові — при батьку, при робітникові — при робітнику.
Одушевлённые, не обозначающие людей, могут оканчиваются на — і: на ослові — на ослі, на тигрові — на тигрі, НО на жукові — на жуку. Чтобы не ошибиться, с одешевлёнными всегда можно использовать -ові, и это будет правильно.

Окончание -у в предложном падеже также получают неодушевлённые существительные твёрдой группы, а именно:

1) с суффиксами — к-, -ак-, -ик-, -ок-: у літаку, на держаку, на хвостику; у будинку;
2) неодушевлённые без суффиксов в основах получают окончание -і: на ремонті, у світі, на ґрунті.

Могут быть и параллельные формы: на торгу — на торзі, на боку — на боці. Тогда -у будет под ударением.

В географических названиях с основами на г, к х чаще всего употребляется — у: у Донецьку, у Цюріху. Но могут быть и единичные формы только с -і: у Кривому Розі, Петербурзі.

Очень много теории вышло, давайте сделаем сегодня всего одно упражнение и продолжим завтра.

Упражнение:

Поставьте существительные в нужном падеже:

1) Микола розмовляє з (брат). 2) Мені треба позвонити (батько). 3) (Син) Олега тільки 2 роки. 4) У мене немає (зошит). 5) Йому не клади пальця до (рот). 6) Ми мешкаємо у новому (будинок). 7) Взимку було мало (сніг). 8) Ми зустрічаємося у (центр). 9) В аудиторії не було двох (студент). 10) Треба подзвонити його (брат). 11. (Батьки) Павла викликає вчитель.